Vodstvo

Rešovské vodopády

Největší vodopády Nízkého Jeseníku v kaňonovité soutěsce na říčce Huntavě