Vodstvo

Vchynicko-Tetovský plavební kanál

Vodní cesta z roku 1801 sloužící k plavení dřeva mezi řekami Vydra a Křemelná, délka 13,6 km