Software

Web BI

PHP, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, SQL, Nette

Business Inteligence aplikace pro tvorbu a online distribuci reportů.

Zatím moje nejrozsáhlejší, nejkomplexnější a nejvyužívanější ;-) aplikace.

RTG control

C# .NET WPF; C

Aplikace na ovládání rentgenky přes USB.

  • PC software
  • AVR ATMega firmware

LEDman

C# Windows Forms; C

Testovací program pro zařízení na kalibraci pixelových detektorů Timepix pomocí LED.

  • PC software
  • AVR ATMega firmware

Single channel analyzer

Borland C++ Builder

Software k vyvinutému jednokanálovému analyzátoru pro polohově citlivou aktivační analýzu.

Rambo evolution

PHP, HTML, CSS, MySQL, JavaScript

Webová apka na shybování.