Personal

Škola

Katedra fyzikální elektroniky, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze

Předměty, které jsem obsolvoval během studia.

Bc.

Matematika
Matematika
Matematická analýza
Lineární algebra
Numerické metody
Teorie kódování
Zpracování signálů a dat
Lineární programování

Fyzika
Mechanika
Elektřina a magnetizmus
Historie fyziky

Informatika
Úvod do použití počítačů
Uživatelské programy
Úvod do informatiky
Textové procesory
Praktická informatika pro inženýry 1
Zpracování dat pro publikace
Informační systémy
Přenosy dat, rozhraní
Operační systémy
Aplikace počítačů

Programování
Programování pro Windows
Základy programování
Základy algoritmizace
Programování v C++
Vědecko technické výpočty
Programování v JAVĚ
Programování úloh v realném čase
Objektově orientované programování
Programování periferií

Elektronika
Základy elektroniky
Elektronické praktikum
Mikroprocesroy
Mikroprocesorové praktikum
Regulace a senzory

Jazyky
Angličtina
Francouzština

Ostatní
Problémový seminář
Ekonomika
Právní aspekty podnikání

Školní práce
Ročníková práce
Bakalářská práce

Ing.

Matematika
Vyčíslitelnost a matematická logika
Jazyky a automaty
Kombinatorika a teorie grafů
Matematická statistika
Základy fuzzy logiky

Fyzika
Vlnění, optika a atomová fyzika
Fyzika 3
Fyzika a lidské poznání

Informatika
Praktická informatika pro inženýry 3
Počítačové sítě
Počítačové řízení experimentů
Informatika
WWW technologie a jejich využití
Počítačová grafika
Paralelní algoritmy a architektury
Počítačová algebra
Relační databáze
Zpracování a rozpoznávání obrazu
Speciální funkce a trasformace ve zpracování obrazu

Elektronika & Optika
Počítačová simululace obvodů
Systémy CAD v elektronice
Obvody a architektura počítačů
Optoelektronika
Optické komunikace
Programovatelné obvody
Optické zpracování signálů

Jazyky
English graduate standard

Ostatní
Úvod do managementu

Školní práce
Rešeršní práce
Výzkumný úkol
Diplomová práce

Ph.D.

Experimentální metody jaderné fyziky
Základy subatomové fyziky
Polovodičové detektory
Návrh mikroprocesorových systémů
Angličtina pro doktorandy

Disertační práce

...
dobrá práce ;-)
9. 4. 2015, 21:41
FrohZwinkernFreudeTraurigB?seCoolAugenrollenZunge rausWow!Grinsen

Původně jsem měl v plánu tyhle svoje stránky nejprv celé dodělat a pak je sem nahrát hotové, nicméně to momentálně dlouhodobě není v mých silách, takže jsem se rohodl ho zprovoznit a dodělávat za pochodu ... času je bohužel méně než nápadů a plánů.

25.04.2013, 14:54

Po letech opět pokus o znovuoživení webu.

09.08.2012, 01:38

Ještě musim dodělat tady ty šipky a trošku doladit ty hodiny, aby nevypadali tak nově :)

27.09.2010, 10:23

Víkendové setkání horoškol v Srbsku - tradičně super

29.03.2010, 14:13

Přidaná hromada obrázků do sekce Art - Grafika

17.03.2010, 19:26

Přidán cestopis z jachtění po Kornatech

14.03.2010, 17:01

Přidán cestopis z Turecka

13.03.2010, 16:16

Rozžívání nového webu

11.03.2010, 09:09

TATTOO
04-Draza-Lobo.jpg
Drážův první Lobo

Personal