Dr. Voják

Je to vůbec koníček? No dělali jsme to často … dělali jsme to pravidelně … dělali jsme to rádi …

Voják 29. 5. 2014

Voják 29. 5. 2014

Zapíjení Ph.D. a střelnice u Vojáka

18.7.06

18.7.06

Co se u Vojáka děje, když tam není nikdo jiný …