Přírodní zajímavosti

Amerika – Mořina

Soustava jámových vápencových lomů propojených podzemními štolami. Velká Amerika – délka 800 m, šířka 200 m, hloubka 80–100 m.