Barokní areál Skalka

Kostelík sv. Maří Magdalény ze 17. století, křížová cesta a benediktinská poustevna