Bozkovské dolomitové jeskyně

Objeveny náhodně při těžbě vápence v lomu roku 1947, otevřeny 2. 5. 1969