Dlouhé stráně

Přečerpávací vodní elektrárna z roku 2005, zařazená mezi 7 největších divů České republiky. Denně přečerpá 2,6 milionů m³ vody.