Přírodní zajímavosti

Drábské světničky

Bloky se zbytky 30 místností vytesaných do skal, plošina osídlena již v pravěku, skalní hrad z 13. století