Přírodní zajímavosti

Panská skála

Jedna z nejkrásnějších ukázek působivé sloupcové odlučnosti čediče u Kamenického Šenova. Nazývaná také jako Kamenné varhany.