Přírodní zajímavosti

Petrovy kameny

Vrchol s unikátními relikty z doby ledové tvořený třemi skalisky o výšce 7 m. V minulosti dějiště čarodějnických sle­tů.