Přírodní zajímavosti

Pokličky

Skalní útvary vzniklé selektivním zvětráváním pískovce připomínají houby vysoké až 12 m