Přírodní zajímavosti

Pravčická brána

Největší přirozená skalní brána v Evropě o výšce 21 m, šířce 26,5 m a mocnosti 3 m