Svatojánská skalní stěna

Vyhlídka na impozantní vápencové stěně a nejmohutnějším skalním výchozu Českého krasu