Přírodní zajímavosti

Tiské stěny

Nejlépe vyvinuté skalní město v Labských pískovcích s až 70 m vysokou hradbou, tradiční oblast pískovcového horolezectví