Přírodní zajímavosti

Zlatý vrch

Vrchol s ukázkou sloupcovité odlučnosti čediče s mimořádně 30 m vysokými útvary