Zrcadlový labyrint Líbeznice

Velké unikátní zrcadlové bludiště, síň smíchu s vtipnými prohnutými zrcadly, antigravitační místnost …

Zrcadlové bludiště Líbeznice

27. 1. 2019

Výlet s dětmi do zrcadlového bludiště se síní smíchu s prohnutými zrcadly, antigravitační místností a optickými klamy.