O Popelákovi

Obnovená premiéra 1997
Premiéra 1990