Curriculum Vitae

Ing. Michal Platkevič, Ph.D.
* 6. 7. 1979
Zaměstnání:
2016 - dosud Business Intelligence/Data Warehouse Developer
SPORTISIMO s.r.o.
2006 - 2016 Vědecký pracovník
Ústav technické a experimentální fyziky - ČVUT v Praze
Oddělení fyzikálních aplikací a technologií
2005 - 2006 3D designer - návrhy a vizualizace interiérů
Atelier Michell Bivotti
2003 - 2006 Programování v prostředí Game maker - vyučující
ZŠ Červený Vrch
Vzdělání:
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - České vysoké učení technické v Praze
2014 Ph.D.
Obor: Fyzikální inženýrsví
Disertační práce: Signal Processing and Data Read-Out from Position Sensitive Pixel Detectors
2007 Ing.
Obor/zaměření: Inženýrská informatika/Informační technologie
Diplomová práce: USB2.0 Interface for Medipix2 Detector with Signal Processor
Státnice: Informatika, Databázové a internetové technologie, Softwarové technologie
2003 Bc.
Obor/zaměření: Inženýrská informatika/Přístroje a informatika
Bakalářská práce: PID regulator based on the PIC microcontroller
Státnice: Elektronika, Mikroprocesory
Kursy, školení:
3rd EIROforum School on Instrumentation, CERN, Ženeva, 27. – 31. 5. 2013
OOP v C# .NET - Praha, 5. 6. 2016
Návrh softwaru a testování - Praha, 26. 6. 2016
Další aktivity:
2008 - 2014 Člen IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society
2011 - 2013 - Tajemník pobočky NPS při Československé sekci IEEE
2009 Člen organizačního výboru konference 11th International Workshop on Radiation Imaging Detectors konané v Praze, 28. 6. – 2. 7. 2009
Ocenění:
2013 Best poster award
3rd EIRO forum School on Instrumentation, CERN, Ženeva, 27. – 31. 5. 2013
2008 2.místo, NSS poster award
IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, Drážďany, 19. – 25. 10. 2008
2008 3. místo, soutěž Trans it! o příspěvek s nejlepší využitelností pro praxi
Workshop ČVUT, Praha, 18. 2. 2008
Publikační činnost:
Článků v impaktovaných časopisech: 15
Ve sbornících konferencí: 24
Kolaborační + popularizační články: 6
Počet citací: 250+
h-index: 11 [Scopus]