Záliby

Hory, skály, lezení

lezenilezenilezeni

Voda

vodavodavoda

Tábor

tabortabortabor

Dětské letní tábory ve Staré Huti a v Pohoří.

Střílení

strilenistrilenistrileni

Zbraně, paintball, airsoft, vzduchovka, luk ... zkrátka cokoliv z čeho se dá střílet.

Fireshow & juggling

fireshowfireshowfireshow

Plivání ohně, fakule, žonglování ...

Zimní Huť

zimniHutzimniHutzimniHut

Pravidelný zimní vandr do Staré Hutě.

Tajný závod

tajnyZavodtajnyZavodtajnyZavod

Tatoo

tatootatootatoo

Obrázky tetování mých kamarádů.

Dr. Voják

drVojakdrVojakdrVojak

Je to vůbec koníček? No dělali jsme to často ... dělali jsme to pravidelně ... dělali jsme to rádi ...