REX

Rocket X-ray experiment. NASA.

logo_UTEF logo-medipix logo-vzlu logo-rigaku

Hardware

Space Radiation Micro-Tracker
Timepix-based Space Radiation Micro-Tracker for the micro-satellite RISESAT

Granty

Širokoúhlý systém pro rentgenové zobrazování s detektorem Timepix
- TA04011295, Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR) , 2014 - 2017

Zapsáno v RIV

Zařízení pro lokalizaci zdrojů rentgenového záření
Inneman, Adolf: Hudec, René: Maršíková, Veronika: Platkevič, Michal: Pína, Ladislav: Jakůbek, Jan
Užitný vzor, Úřad průmyslového vlastnictví, 29036. 2015-12-2; 2015
Projekt: TA04011295

Breadboard model of Timepix particle tracker for RISESAT spacecraft payload
Platkevič, Michal: Granja, Carlos Humberto: Jakůbek, Jan: Tureček, Daniel: Kraus, Václav: Holík, Michael
Funkční vzorek; 2013
Projekt: TA01010164

Engineering model of Timepix particle tracker for RISESAT spacecraft payload
Platkevič, Michal: Granja, Carlos Humberto: Kraus, Václav: Holík, Michael: Tureček, Daniel: Jakůbek, Jan
Funkční vzorek; 2013
Projekt: TA01010164