Micro beam irradiation

Irradiation of Timepix sensor chip by 55 MeV C micro beam. Tandem van de Graaff accelerator, LMU TUM, Munich.

Služebky

Maier Leibnitz Laboratory, Technische Universität München, Něměcko
31. 3. 2011
Experiment: charakterizace svazku a určení poloh jednotlivých iontů s vysokým rozlišením (Tandem van de Graaff)

Prezentace

IWORID 2012 - 14th International Workshop on Radiation Imaging Detectors, Figueira da Foz, Portugal
1. 7. 2012 - 6. 7. 2012
Evaluation of local radiation damage in silicon sensor via charge collection mapping with the Timepix read-out chip
Poster

Granty

Využití radionuklidů a ionizujícího záření
- MSM6840770040, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) , 2007 - 2012

Účelem cesty byla charakterizace svazku a určení poloh jednotlivých iontů s vysokým rozlišením na mikro svazku iontů 12C s energii 55 MeV z urychlovače Tandem van de Graaff. Byli jsme při něm zodpovědní za provoz pixelového detektoru a vyhodnocení naměřených dat.

https://www.bl.physik.uni-muenchen.de/testbilder/tandemhalle.html Termín: 31. 3. 2011 Akce: Maier Leibnitz Laboratory, Technische Universität München, Něměcko, účast na experimentu, charakterizace svazku a určení poloh jednotlivých iontů s vysokým rozlišením (Tandem van de Graaff).