Projekty a experimenty

Urychlovače, reaktory, družice, lasery, Tokamak, CERN, NASA, ILL ... když se za tím tak ohlédnu, tak jsem si těch deset let na akademické půdě docela užil :)

Granty

Širokoúhlý systém pro rentgenové zobrazování s detektorem Timepix
- TA04011295, Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR) , 2014 - 2017

Pokročilé metody detekce ionizujícího záření s polovodičovými pixelovými detektory
- SGS13/232/OHK4/3T/35, Studentská grantová soutěž ČVUT , 2013 - 2015

Nová mobilní zařízení, laboratoř a metodika pro nedestruktivní materiálovou analýzu výtvarného umění v kontextu ochrany kulturního dědictví
- DF12P01OVV048, Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), MK0 - Ministerstvo kultury (MK) , 2012 - 2015

Space Application of TIMEPIX-based Radiation Monitor (SATRAM)
- 4000105089/11/NL/CBi, European Space Agency (ESA) , 2011 - 2014

Pokročilé techniky detekce ionizujícího záření
- TA01010164, Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR) , 2011 - 2014

Pracoviště pro nedestruktivní testování, diagnostiku a 3D zobrazování pomocí neutronové radiografie a tomografie
- TA01010237, Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR) , 2011 - 2015

Konstrukce 3D detektoru ionizujícího záření - voxelový detector
- SGS10/230/OHK4/2T/35, Studentská grantová soutěž ČVUT , 2010 - 2011

Preparatory Phase of the Large Hadron Collider Upgrade
- 7E08050, 7E - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy , 2008 - 2011

Test of Medipix Detector with UCN converter coating
- PF2 UCN 3-14-239, Institut Laue-Langevin, Grenoble , 2008 - 2008

Využití radionuklidů a ionizujícího záření
- MSM6840770040, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) , 2007 - 2012

Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením
- LC06041, Centra základního výzkumu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) , 2006 - 2011

Nízkoenergetické nukleární přechody aktivované laserově generovaným rentgenovým zářením
- GA202/06/0697, Grantová agentura České republiky (GA ČR) , 2006 - 2008

Fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
- MSM6840770029, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) , 2005 - 2011