REX

The Water Recovery X-ray Rocket Experiment. NASA.

logo_UTEF logo-medipix logo-vzlu logo-rigaku

V rámci tohoto projektu byl do vesmíru vystřelen prototyp zařízení, které jsem originálně vyvíjel pro japonský satelit Risesat, jako součást rentgenového teleskopu.
Raketa byla vystřelena 4. 4. 2018 z Atolu Kwajalein, na nadbytečném vojenském raketovém motoru a po několikaminutovém suborbitálním letu, během kterého probíhala měření, spadla na padáku do oceánu odkud byla následně vyzvednuta.
Byl použit přímo kus, který jsem kompletně ručně osadil, spájel, slepil a oživil a kupodivu to všechno přežil, měřil a nadále funguje :)
Je to poslední projekt na kterém jsem se v rámci mého desetiletého působení v ÚTEF podílel a nějakou dobu ho i v rámci ústavu vedl.


Hardware

Space Radiation Micro-Tracker
Timepix-based Space Radiation Micro-Tracker for the micro-satellite RISESAT

Granty

Širokoúhlý systém pro rentgenové zobrazování s detektorem Timepix
- TA04011295, Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR) , 2014 - 2017

Zapsáno v RIV

Zařízení pro lokalizaci zdrojů rentgenového záření
Inneman, Adolf: Hudec, René: Maršíková, Veronika: Platkevič, Michal: Pína, Ladislav: Jakůbek, Jan
Užitný vzor, Úřad průmyslového vlastnictví, 29036. 2015-12-2; 2015
Projekt: TA04011295

Breadboard model of Timepix particle tracker for RISESAT spacecraft payload
Platkevič, Michal: Granja, Carlos Humberto: Jakůbek, Jan: Tureček, Daniel: Kraus, Václav: Holík, Michael
Funkční vzorek; 2013
Projekt: TA01010164

Engineering model of Timepix particle tracker for RISESAT spacecraft payload
Platkevič, Michal: Granja, Carlos Humberto: Kraus, Václav: Holík, Michael: Tureček, Daniel: Jakůbek, Jan
Funkční vzorek; 2013
Projekt: TA01010164